Prijem porudžbina i dostupnost – Availability of Products

Prijem porudžbina i dostupnost – Entrance of orders and availability

Portal majiceonline.rs will receive every order and carry it within 7 days of the receipt and make a delivery to any country that is offered in the menu. Transactions which are made on the web site majiceonline.rs are protected by high-level security system.

When you enter your credit card confidential information, data are transmitted through the public network in an encrypted (protected) form using SSL.

Data security is guaranteed by processor of payments cards, so that the transaction is executed in a totally secure environment.

 All confidential data about your cards are not available to our system.

All credit card owners will be subject to credit card verification and authorization by the credit card processor. Regarding the cancellation of orders, cancellation can be performed only before the shirt is being made, because it is a unique and personalized product.

In the case that we don’t have products which you need in stock or we are not enable to realize your order we will sent you an notification email.

For any further information you can contact us.

 

All In One Business Center d.o.o

Zdravka Celara 12,

11000Beograd,Srbija

+381 65 255 50 59

+381 11 697 30 73

stampa@copy.rs

 

Portal majiceonline.rs ce primiti svaku narudžbinu realizovati je u roku od 7 dana od prijema i izvršiti isporuku u svaku zemlju koja je ponudena u meniju. Transakcije korisnika na Web stranici majiceonline.rs zašticene su bezbednosnim sistemom viskog nivoa. Prilikom unošenja podataka o Vašoj kreditnoj kartici poverljive informacije se prenose putem javne mreže u kriptovanoj (zašticenoj) formi upotrebom SSL protokola.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, tako da se transakcija izvršava u potpuno bezbednom okruženju.

 

Svi poverljivi podaci o Vašim karticama ni jednog trenutka nisu dostupni našem sistemu. Svi vlasnici kreditnih kartica bice predmet provere I autorizacije od strane procesora kartica. Kada je u pitanju otkazivanje narudžbina, otkaizivanje se može izvršiti samo I jedino pre nego što majica bude izradena, pošto su u pitanju unikatni I personalizovani proizvodi.

U slucaju da vašu narudžbinu nemamo na stanju ili nismo u mogucnsoti da je procesuiramo dobicete email obaveštenenja.

Za sve infromacije stojimo Vam na raspolaganju.